Ngày 4 tháng 12 năm 2021
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387
Tin tức Thông tin công ty Vinatex thành lập Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM

Vinatex thành lập Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM

Đăng lúc: 24/07/2021

Sáng 19/03/2015 tại TP. HCM, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã công bố quyết định chuyển đổi Cơ quan Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM thành Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM và công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban chức năng. Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Tiến Trường đến dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới vào vị trí lãnh đạo các ban chức năng.

Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam là đơn vị trực thuộc của Tập đoàn. Chi nhánh hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM. Chi nhánh có tư cách pháp nhân không đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

Theo đó, lãnh đạo Chi nhánh và các phó ban gồm:

Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (bổ nhiệm lại) kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM (bổ nhiệm mới)

Bà Vũ Thị Thùy Dương, giữ chức vụ Phó ban Tài chính kế toán (bổ nhiệm lại) kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Chi nhánh (bổ nhiệm mới)

Ông Hồ Ngọc Tiến, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP. HCM kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ quản lý Doanh nghiệp Dệt May (bổ nhiệm lại)

Ông Mai Văn Thiên giữ chức vụ Phó ban Quản lý Nguồn nhân lực (bổ nhiệm lại)

Bà Lê Hoàng anh giữ chức vụ Phó ban Kỹ thuật công nghệ kiêm Phó ban Đầu tư (bổ nhiệm lại)

Bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức vụ Phó Văn phòng (bổ nhiệm lại)

Ông Đoàn Kiên giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm lại)

Bà Hồ Thị Thu Hà, cán bộ thuộc diện tập đoàn quản lý giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm mới)

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved