Ngày 23 tháng 10 năm 2021
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387

Liên hệ

  • Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP NAM HỒNG, THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH
  • Số điện thoại: 02393.574.568
  • Hotline: 0902.170.387
  • Email: namxnk.hl@gmail.com
  • MST: 3001124028
  • Website: https://vinatexhonglinh.com/

 

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved