Ngày 24 tháng 7 năm 2024
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387
slide1
slide 2
slide1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VINATEX HỒNG LĨNH

        Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh là một đơn vị hạch toán độc lập, thành viên của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)

        Được thành lập vào cuối năm 2009, và chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2013. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là các loại sợi cotton và P/C, cụ thể:

        - Với các dòng sợi CD siro bao gồm các chi số: Ne 16, Ne 17, Ne 20, Ne 21….

        - Với các dòng sợi CD thường bao gồm các chi số: Ne 26, Ne 30, Ne 32…

        - Đặc biệt có thêm sợi CD compact có chi số: Ne 30, Ne 32.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Thị trường

Quy mô - năng lực sản xuất

Quy mo 1
Quy mô sản xuất (cọc) 60.000
Quy mo 1
Nhân sự (người) 500
Quy mo 1
Diện tích (m2) 36.000
Quy mo 1
Sản lượng (tấn/năm) 13.000

Các chứng chỉ

TIN TỨC

BẢN ĐỒ

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved