Ngày 24 tháng 6 năm 2024
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
19 12/2022

Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cần tuyển lao động làm việc lâu dài tại Công ty: 1. Số lượng: 30 lao động (Nam […]

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved