Ngày 23 tháng 10 năm 2021
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387

Trang chủ – Đôi nét giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX HỒNG LĨNH – TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Là một trong những doanh nghiệp dệt may có bề dày lịch sử và quy mô lớn với lĩnh vực chính : Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm dệt may. Bên cạnh đó VINATEX HỒNG LĨNH còn là thành viên giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động của Vinatex group và Vitas

Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP NAM HỒNG, THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved