Ngày 24 tháng 6 năm 2024
 namxnk.hl@gmail.com   -    0902 170 387

Thông báo quan trọng

Tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp Vinatex trong điều kiện mới

Tiếp tục xây dựng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp Vinatex trong điều kiện mới
11 05/2023

Với đặc thù phần lớn các doanh nghiệp được thành lập trên 50 năm, Vinatex mang trong mình những “gene” văn hoá riêng biệt và mỗi DN là một tổ chức có tính độc lập cao. Quá trình 28 năm hình thành và phát triển […]

Design by GOVIN VIET NAM © 2020 - Công ty Cổ Phần Vinatex Hồng Lĩnh. All Rights Reserved